سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
درباره محصول- نگارش:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین  دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار


دانشجویان گرامی نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد.
 
دانشجویان محترم دقت کنید در آزمونهای تشریحی  و تستی به تمامی سوالات جواب داده و عکسها هم به درستی بارگذاری شده باشد.
در صورتی که پاسخنامه بارگذاری نکنید هیچ دلیلی قابل قبول نیست.